Sự phát triển
của bé

2 vạch-

Trễ kinh 3 ngày:Phát hiện tiềm năng

Sau bao nhiêu ngày mong chờ thì dự án 1000 ngày lần 3 cũng kick off
Tên Dự Án:Terres Anh
Chủ đầu tư:Mr Kietnguyen
Nhà thầu thi công:Tracy Dang
Hỗ trợ dự án là 2 thành viên đắc lực :Julie và Kenny
Chúc mừng cả đội!

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT