Sự phát triển
của bé

29 Tết rồi..

Tết đến rồi...

Hôm nay 29 rồi, qua ngày nay sẽ là 30. Là ngày cuối cùng của năm 2016 kết thúc một năm nhiều biến cố và trầm lặng. Thoáng mà lại hết tết, nhanh quá. Cũng 2 tuần nghỉ tết rồi. Còn hơn tuần nữa bắt tay vào công việc.. . Cho con đi siêu yhij chơi sắm đồ, cũng thấy ít người hơn rồi, siêu thị cũng ít nhân viên. Nhưng mà ngoài đường cũng thấy rôm rả người đi. Bewn lewf đường người ta bán hoa bán cây cảnh. Zai yêu cũng đòi đến xem. Bé xíu thôi biêta gì đâu mà như ông cụ non. Đồ xem hoa xem lá dự tính ngày mai cũng đi mua một cây quất cho không khí tết.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT