Sự phát triển
của bé

6 tháng con tập nói meo…meo…

Trẻ phát triển ngôn ngữ từ rất sớm. Từ giai đoạn 0 - 3 tuổi là giai đoạn vàng phát triển ngôn ngữ. Thật vui khi được cùng con yêu trải nghiệm qua từng thời kỳ.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT