Sự phát triển
của bé

Bước đi đầu tiên

Hôm nay, con đã tròn 12 tháng tuổi, đây là cảm giác đầu tiên của con, khi bước đi được bước đi đầu...

Hôm nay, con đã tròn 12 tháng tuổi, đây là cảm giác đầu tiên của con, khi bước đi được bước đi đầu tiên. nhìn con tội không.Nhưng phải cố gắng lên, tình yêu lớn nhất của tôi.

IMG_20160824_101319-400x714

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT