Sự phát triển
của bé

Bước đường cùng

Tôi cũng sẽ làm thế...

Đàn ông phàm là thứ ích kỷ. Luôn nghĩ đến bố mẹ mình mà không bao giờ nghĩ đến bố mẹ người khác. Cậu có bố mẹ, tôi cũng có bố mẹ đấy thôi. Cậu muốn ở gần bố mẹ cậu để làm tròn trách nhiệm thì tôi cũng thế. Cậu là con trưởng thì tôi cũng là con cả trong gia đình, chị cả trong nhà. Thế nên đừng có coi cậu mới là quan trọng phải làm nọ làm kia còn tôi không phải làm gì. Hi vọng là không phải dùng đến kế hoạch cuối cùng. Với tôi, bố mẹ và con trai là cả mạng sống. Tôi chẳng thể nào hạnh phúc khi bố mẹ tôi không hạnh phúc cậu hiểu không. Bước đường cùng… Nếu phải dùng đến bước đường cùng tôi cũng sẽ làm thế.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT