Sự phát triển
của bé

Chuyện hôm qua ,giờ mới kể !

Hôm qua con làm biếng ăn ,mẹ phải dẫn đi lòng vòng ....

Con sao lười ăn quá vậy ,lại làm nũng mẹ nữa chứ . Con đòi đi thăm vườn mãng cầu ,rồi vườn nhãn .Đi lòng vòng con mới chịu ăn cơm ,mà con ăn có nữa chén thôi à ! Con ơi ,lần sau đừng làm nũng mẹ vậy nữa nha con .

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT