Sự phát triển
của bé

Con đã lớn khôn

Con đã lớn rồi biết giúp mẹ mọi việc

Chủ nhật ở nhà mẹ tranh thủ xuống bếp nấu vài món đơn giản cho hai cha con . Mẹ làm gì con cũng lục đục theo mẹ . Mẹ bảo con lên nhà trên chơi thì con bảo con lớn rồi con phải giúp mẹ chứ . Mặc dù chưa làm được gì nhưng nghe cũng mát ruột mát gan vô cùng . Mẹ rửa rau con cũng nhảy vào giúp

Ăn xong rửa chén con cũng dành rửa

Bây giờ chưa làm được thì siêng quá không biết lớn tí nữa có chịu giúp mẹ không hay toàn đi chơi đây nữa nè ?

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT