Sự phát triển
của bé

Con gái làm việc nhà

cái gì con cũng dành làm, mai mốt lớn lên không biết có siêng như vậy không nữa.

Mẹ đang lau nhà con chạy tới dành, để con lau cho. các mẹ nhìn ẻm có ra dáng không?
Con gái của mẹ bữa nay cái gì cũng dành làm hết. hôm nọ tự dựng cầm mâm làm bể cái ly của ngoại, mẹ hỏi con phá cái gì trong đó con nói ” dọn cơm ăn mà”. Hic ai biểu đâu chứ, cơm mẹ còn chưa nấu xong mà. mẹ quét sân con cũng giành để con. quét xong mà rác vẫn còn nguyên. hixhix lớn lên mà siêng như vậy cho mẹ nhờ nhé.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT