Sự phát triển
của bé

Con heo đất

Gì mua cho con và em tí xíu mỗi đứa một con heo đất. Không may em tí xíu làm vỡ nên cho cho em con heo của con.

Gì mua cho con và em tí xíu mỗi đứa một con heo đất. Em tí xíu thích lắm ôm suốt tối đi ngủ cũng ôm theo.

Chính vì ôm suốt như thế nên lúc ăn sáng em vô tình làm rơi heo đất xuống nền nhà vỡ tan. Mẹ em la em, em khóc ầm lên Một phần vì con heo bị vỡ một phần vì mẹ la. Con ở nhà trên chạy xuống bê con heo của con ra đưa cho em. “Em lấy của chị đi, chị có heo to mẹ chị cất rồi”. Tí xíu ngừng khóc ôm lấy con heo từ tay con. Đúng rồi con gái mẹ có một con heo to mẹ cất trong nhà mà. Biết nhường em như thế là tốt, cư như thế mà phát huy nhé con gái.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT