Sự phát triển
của bé

con học tốt hơn

năm nay có vẻ chăm học hơn

năm ngoái còn học trong lớp học cô giáo k kèm cặp nhiều lúc làm bài tập trên lớp sai cô k sửa, k chữa nên còn lười học kém đi.Về nhà mẹ phải dạy lại rất nhiều.Cả kỳ hè ôn lại kiến thức cũ, học trước kiến thức mới.Năm nay còn may mắn chuyển sang lớp cô giáo có kinh nghiệm dạy học lớp 3 đã 24 năm, cô rèn còn tiến bộ hẳn nhất là môn  Toán,về nhà con thích học toán, tự làm bài tập.Chỉ khi nào bài tập khó quá mới hỏi mẹ giảng giải.Vậy còn học tiến bộ là do môi trường học tập, người giảng dạy chỉ bảo ân cần.Hy vọng con tiến bộ hơn nữa.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT