Sự phát triển
của bé

Con là tất cả của mẹ.

Con yêu, con biết không? Ngày mẹ biết con đang ở trong bụng mẹ,mẹ đã rất vui. Mẹ mang con 9 tháng 10 ngày thì mẹ cũng theo đó mà nặng...

Con yêu, con biết không? Ngày mẹ biết con đang ở trong bụng mẹ,mẹ đã rất vui. Mẹ mang con 9 tháng 10 ngày thì mẹ cũng theo đó mà nặng lên, khi mẹ lên bàn mổ mẹ đuoc 84kg nhưng điều đó không làm mẹ buồn vì mẹ đã có con. Ngay khi mẹ vừa nghe tiếng khóc của con mẹ bỗng oà khóc, mẹ khóc vì mẹ hạnh phúc bao đau đớn giờ không là gì cả vì con đã đến với mẹ. Mẹ yêu con, con gái bé bổng của mẹ

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT