Sự phát triển
của bé

Con tên amy Linh 9 tháng rưỡi, chào tất cả mọi người :)

8 tháng rưỡi, con đi được 2 bước. Bây giờ con đã đi được hơn 10 bước rồi đó :)

8 tháng rưỡi, con đi được 2 bước. Bây giờ con đã đi được hơn 10 bước rồi đó 🙂
IMG_20170415_162230-400x533

 

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT