Sự phát triển
của bé

Cục Ben

Con đến với mẹ là 1 bất ngờ. Mẹ phải đấu tranh để sinh ra con. Và đến ngày con ra đời mọi người đều vui mừng. Chỉ riêng mẹ là cảm thấy hạnh phúc vô...

Con đến với mẹ là 1 bất ngờ. Mẹ phải đấu tranh để sinh ra con. Và đến ngày con ra đời mọi người đều vui mừng. Chỉ riêng mẹ là cảm thấy hạnh phúc vô vàn. Nhìn con nút nút ti mẹ. Nhìn con biết thêm nhiều thứ. Nhin con bước những bước đầu tiên. Mẹ sung sướng đến phát khóc lên. Mẹ yêu con lắm C

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT