Sự phát triển
của bé

Gói trọn tình thương trong con

Gói tron tình thương trong con. Mỡ mắt ra thấy con là niềm hạnh phúc nhất của mẹ tư khi có con. Mẹ không hứa tình thương yêu chỉ dành...

Gói trọn tình thương trong con. Mỡ mắt ra thấy con là niềm hạnh phúc nhất của mẹ từ khi có con. Mẹ không hứa tình thương yêu chỉ dành trọn cho con nhưng mẹ hứa sau này nếu có em thì con và em mẹ đều thương yên như nhau và như lúc này cũng như lúc con mới chào đời cái lúc mà lần đầu tiên mẹ hưởng được cái giây phúc khi được làm mẹ.

B612_20170410_151034-400x533

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT