Sự phát triển
của bé

Được ngủ chung một lúc với hai người đàn ông

Cảm giác ngủ cùng hai người đàn ông trên một chiếc giường thích thật

Không biết các chi thế nào chứ em là gần 4 năm nay được ngủ chung với hai trai trên một chiếc giường luôn, sướng lắm ạ thích trai nào là ôm trai đó thôi. ngày trước được thoải mái hơn bây giờ có một trai hơi lớn tí chân dài rồi ngủ xoay đạp lưng tung nên nhiều đêm đang ôm trai bự ngủ bị trai nhỏ đá một phát vô mặt đau điến. với tình hình thế này thì sự sung sướng của em không còn được bảo lâu nữa anh ấy cứ chồi chồi đạp đạp thế này thì chắc ôm gối xuống nằm phía dưới không nằm giữa nữ cho yên thân

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT