Sự phát triển
của bé

Em sắp sinh mà mẹ chồng chẳng quan tâm gì cả

chào các mẹ,em đang mang thai bé đầu tiên chuẩn bị sinh mà mẹ chồng chẳng quan tâm gì cả

Chào các mẹ em đang mang thai bé đầu tiên chuẩn bị sinh mà mẹ chồng chẳng lo chẳng quan tâm hỏi câu nào cả.em mới lấy chồng và công việc chồng ở gần nhà em nên chồng ở rể,từ lúc em mang bầu đến giờ mẹ chồng chẳng thèm hỏi lấy một câu,em cũng nhiều lần nói chồng thời gian đầu chồng cũng có nói lại mẹ chồng rồi bà lấy lí do chị dâu gần sinh nên bà ưu tiên lo cho chị trước,nghe vậy em cũng không nói không đòi hỏi gì thêm.đến giờ chị dâu sinh cũng được hơn 6 tháng em thì gần sinh mà mẹ chồng cũng chưa thèm hỏi một câu.em nói chồng thì chồng nói là mẹ biểu em phải gọi về,em cũng có gọi nhưng bà lại lấy lí do đang đi chặt cây thuốc,đang đốt than cho em chuẩn bị sinh,nhưng bà nói vậy từ lúc chị dâu sinh xong được 3 tháng là em mang bầu 6 tháng mà giờ em mang bâu 9 tháng mà vẫn chưa thấy gì.em chẳng biết phải làm sao.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT