Sự phát triển
của bé

Em…thả nỗi nhớ

Cho mình hâm dở tí nhé.

Em… Cuộn tròn
Chảo đêm buông màn khẽ
Nặng nề
Em…
Buông vén mở không gian.
Em
Cuộn tròn
Anh
Mặc nỗi nhớ đi hoang
Thoáng cười
Tim nghe ngàn buốt giá.

Anh…
Kéo dài em
Trong nỗi nhớ
Hoang hoải về
Kí ức
Những giấc mơ.
Đêm…
Cô tịch buông lơi
Vòng tay cuộn
Em…
Vùng vằng
Không thể thoát
Em…
Buông thõng
Đuối sức
Thả trôi
Nỗi nhớ
Anh…
16/11/2011

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT