Sự phát triển
của bé

Noel vui cung ba me

Noel nay con trai đuoc 8,5 thang rui....con vui vi đuoc ba me cho di siêu thi....nhìn nhiu đồ xung quanh mau sac con thix lem nen con sờ và kéo vào đầy jo xe...

Noel nay con trai đuoc 8,5 thang rui….con vui vi đuoc ba me cho di siêu thi….nhìn nhiu đồ xung quanh mau sac con thix lem nen con sờ và kéo vào đầy jo xe lun…me nhìn con choi vui me thix lam….me mong con mau an chong lớn….hiếu động và ngoan nè….chúc con Giang sinh vui ben ba me nha…thuong con trai nhiu…

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT