Sự phát triển
của bé

Ông nội Kem thật tuyệt vời

Ông nội Kem thật tuyệt vời.

image23

Ông nội bạn Kem dù có gia trưởng đến đâu; đôi khi có làm cho bà rồi bác và bố mẹ Kem khó chịu cà giận đến mức nào thì với Kem ông vô cùng nhẹ nhàng và hết mực thương yêu. Nhìn ông nội bế Kem hát ru Kem ngủ mà tự dưng thấy ông nội Kem thật tuyệt vời.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT