Sự phát triển
của bé

Tình cha

Cất dành nơi đấy tim

Thu về xóm cũ lá vàng rơi
Ngỡ tưởng hình cha giữa nắng ngời
Gương mặt hiền từ đầu trắng điểm
Thân gầy da sạm áo nâu phơi.
Tuổi trẻ người đi khắp biển trời
Dưới cờ đuổi Pháp chốn cùng nơi
Hoà bình cha lại vui cày cuốc
Khắc khổ hằn lên cả dáng người.
Con về chốn cũ dạ chơi vơi
Mãi vọng tình cha buổi thiếu thời.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT