Sự phát triển
của bé

Tình yêu của mẹ

Con biết không. Ba mẹ tập con đi mà con không chịu đi gì hết. Vào một ngày. Tự nhiên con đứng dậy tự đi một mình. Lúc ấy mẹ rất vui mừng...

Con biết không. Ba mẹ tập con đi mà con không chịu đi gì hết. Vào một ngày. Tự nhiên con đứng dậy tự đi một mình. Lúc ấy mẹ rất vui mừng . Hạnh phúc. Lúc con biết đi thì được 13 tháng 22 ngày. Mẹ chúc con những bước đi trên đường đời sau này của sẽ gặp nhiều may mắn, con nhé!

MYXJ_20170325175433_fast-400x533

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT