Sự phát triển
của bé

Trời mưa đã có dù

Hôm qua dì trang di chợ mua cho con cái dù. con thích lắm.

Hôm qua dì đi chợ thấy chiếc dù đẹp nên dì mua cho con. con thích lắm cứ cầm xoay mãi.ai mượn cũng không cho. Mẹ định mãi mà vẫn chưa mua cho con, may quá có dì con nhỉ. Thế là đến chiều mưa con gái mẹ có dù đi tung tăng.

IMG201705140954401-400x533

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT