CÂU HỎI: Bé trai bị ị tước nên bị đỏ mông hai bên mông

Trai duoc 7 tháng 15 ngày dùng tã huggi và tã booby và bây giờ thì đang dùng booby bé mới bị tước gần 1 tuần 1 ngày ĩ 4 lần Mà có uống thuốc rồi mà vẫn tước 4 lần làm sao hết tước hết đỏ mông hai bên mông hiện đang dùng thuốc bôi skiNBiBi con được 7 tháng 15 ngày

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT