CÂU HỎI: Bị đau vùng bẹn

Háng và bẹn bị đau suốt từ tháng thứ 3 tới giờ là hơn 7 tháng vẫn còn đau. Ai bị z ko?!

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT