CÂU HỎI: Đường chỉ bụng

Đến tháng thứ mấy thì chỉ đường chỉ bụng của các mom xuất hiện ? Chạy dài và đậm dần về phía xương mu thế ạ?

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT