CÂU HỎI: HCG < 0,1. có thai không

có mẹ nào trễ kinh, thử que lên 2 vạch mờ rồi đến khi xet nghiệm máu HCG < 0,1 không ạ
EM hoang mang quá

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT