CÂU HỎI: Kem có thói quen sờ ti mới

Kem dạo này có thêm thói quen mới các mẹ ạ. Kem ti một bên, tay sờ bên ti còn lại. Mẹ cứ bỏ tay Kem xuống bụng được một lúc Kem lại đưa tay lên ti mẹ sờ. Nhiều khi mẹ đã kéo áo thật chặt che bên ti kia, thế mà Kem rất khôn để tay ở bên ti này rồi lần lần mò mẫm sang bên ti kia. Không hiểu có bạn nào như Kem không. Như bạn mình con 1 tuổi mà lúc cho ti mẹ cứ pải vách cả hai bên lên để 1 bên bạn bé sờ không lại khóc inh ỏi lên ấy. Mình sợ bạn Kem cũng có thói quen như vậy thì chết. Mẹ nào có kinh nghiệm gì không chỉ cho mẹ Kem với.

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT