CÂU HỎI: Kết quả siêu âm

kết quả siêu âm cho thấy nghi ngờ túi thai nằm cạnh u nang bì ở buồng trứng trái. Kết quả siêu âm em thực hiện sau khi chậm kinh 1 ngày. Xét nghiệm máu cho thấy em không có thai, vậy phần nghi ngờ là túi thai có thể là gì ah? Thời điểm chậm kinh 1 ngày và với các kết quả kiểm tra trên đã khẳng định là em chưa có thai phải k ah?
Nhờ bác sỹ xem và tư vấn thêm giúp e

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT