CÂU HỎI: Trẻ hay giành đồ chơi

Xí muội rất hay giành đồ chơi với các anh chị, không giành được là hét, khóc ầm lên, các mẹ có phương pháp gì giúp mình để dạy con biết chia sẻ đồ chơi không?

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT