trang cá nhân của NGUYEN THI NGOC ÁNH
  • Thắc mắc về sinh thường sinh mổ
    Cho em hỏi đứa đầu em đẻ mổ do đẻ thường không được, bác sí Từ Dũ chỉ định đẻ mổ. Vậy nếu đứa thứ 2 em muôn sinh thường có được không?
    08/05/2017 16:05
    • 0 love
    • 2 bình luận