trang cá nhân của Ngọc Trân
  • Em là động lực của mẹ Em là động lực của mẹ
    Sinh em ra trong một giai đoạn mẹ gặp rất nhiều khó khăn, công việc nhà cửa, tiền bạc, sức khoẻ nhưng em chính là động lực lớn nhất để mẹ cố gắng. Mẹ biết...
    01/04/2017 20:04
    • 0 love
    • 0 bình luận