trang cá nhân của Nguyễn Thị Huỳnh Mai
  • Chào con - Tình yêu của ba mẹ Chào con - Tình yêu của ba mẹ
    #Namdaudoicuacon Pu Tiin, khỉ con bé nhỏ của mẹ.  Ngày con cất tiếng khóc chào đời, một tình yêu hiện hữu trước mặt mẹ, mẹ vỡ oà trong hạnh...
    17/12/2016 14:12
    • 1 love
    • 1 bình luận