trang cá nhân của Kim Hương
  • Cảm ơn đã chĩa sẽ những bài thơ rất hay. Bé nhà em thích đọc thơ lắm, trước khi đi ngủ phải đọc cả chục bài rồi mới ngủ cơ. Rảnh là mẹ ơi đọc thơ cho Bống nghe đi . Yêu Lắm ý ...
    15/12/2018 10:12
    • 0 love
Bé 2 tuổi - 11 tháng