trang cá nhân của Nhung Đoan
  • Làm thế nào khắc phục chứng hay quên sau sinh
    Sau khi sinh đẻ xong, mình có cảm giác trí nhớ của mình chán hẳn. Nói trước quên sau các mẹ ạ. Mẹ chồng mình bảo có thứ mà không dính trên người chắc mình cũng quên nốt. Chính vì hay quên thế nên...
    05/09/2017 10:09
    • 3 love
    • 92 bình luận