trang cá nhân của Nguyễn Thanh Hương
  • Men vi sinh Bifido trị táo bón tốt ko?
    E không biết phải làm sao luôn các mom ơi, con mình từ lúc mới sinh cho đến giờ lúc nào cũng tao bón, đi bv bác sĩ tư suốt, đi...
    19/10/2018 09:10
    • 2 love
    • 10 bình luận